Pagina's

donderdag 27 maart 2014

Afgelopen dinsdag werd onze oudste, eindelijk, aan haar enkel geopereerd na ruim 2 1/2 jaar van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, dat werd dus voor ons alle twee een dagje ziekenhuis.
 
Last Tuesday our Eldest finally, had a surgery on her ankle, after 2 1/2 years seeing doctors who didn't know what she had, so we spend that whole day at the hospital.
De hexagonnetjes zijn een leuk werkje om mee te nemen dus had ik thuis natuurlijk al het nodige voorbereid zodat ik vooruit kon.
 Uiteindelijk zijn er maar 2 rijen aangezet want er moest natuurlijk ook een kind vertroeteld worden, en dat was toch het aller belangrijkste.
 
I decided to take the hexagons with me so I pepared some to take with me.
I sewed on just 2 rows because the most important thing I had to do that day was to pamper a child.

De operatie is geslaagd, nu nog 6 weken gips en als het goed is kan ze dan weer zonder pijn lopen.
 
Surgery went well and hopefully she can, after 6 weeks plaster, walk without pain again.
 
GROETJES ROOS


zondag 23 maart 2014

Oscar

Een nieuwe mobiel vraagt natuurlijk om een nieuw hoesje, net zo'n leuk werkje voor een werkweekend.
Deze kleur vroeg gewoon om een paar ogen.

A new cell phone needs ofcourse a new cover, just a small thing to do at my work weekend.
This colour just asked for a few eyes.

Groetjes Roos

vrijdag 7 maart 2014

Zoals beloofd.... As promised.

 
Afgelopen week vroeg een collega hoe het kwam dat ik zo weinig blogjes schreef de laatste tijd.... Uh, ja, wat kun je daar op zeggen.
Weinig tijd, veel tijd bezig met quilten, vergeten om foto's te maken, het kost nogal wat tijd om een blogje te maken en ik ben nog steeds met dezelfde dingen bezig, dus weinig nieuws onder de zon.
Maar ik zal mijn best gaan doen om wat vaker wat te melden.
 
Last week a colleague asked me why I write not so many blogs lately....
Well, what can I say.
Less time, a lot of time busy quilting, forgotten to make pictures, it takes a lot of time to write a blog and I'm still working on the same things, so nothing new to tell.
But I will do my best to write more often.
Bijna iedere dag komen er weer wat steekjes bij zodat ik al bijna op de helft ben met m'n Kerststerren.
Ik hou me niet zo bezig met "de goede volgorde" van het door quilten maar doe alles door elkaar.
Een paar randen met blokken, dan een stukje van de border en als ik daar weer wat van af heb bies ik het meteen maar om.
 
Every day I do some stitches on my Christmas stars.
I don't work according the " right sequence" but I work on everything at the same time.
A few rows, a piece of the border and when I finished enough I sew the binding on.

De hexagonnen zijn een lekker werkje om overal mee naar toe te nemen dus begint het weer wat te kriebelen om met iets nieuws te beginnen..... maar wat....
 
The hexagons are a nice little work to take with me wherever I go, so it's almost time to start something new... but I still don't know on what...
 
GROETJES ROOS

zaterdag 1 maart 2014

Jaipur Stars

Je hebt zo van die dagen dat je achter je computerscherm zit en dat dan ineens de dag bijna om is.
Vandaag was zo'n dag.
Ik heb weer eens flink zitten stoeien met mijn patroon, niet dat het niet goed was maar ik wilde het ook in het Engels maken en het moest, in plaats van een papieren patroon een digitaal patroon worden.
En dat is me gelukt, en dat voor iemand met 2 linkerhanden waar het computers betreft.
Alhoewel, die ene linker hand begint langzaam te veranderen in een rechterhand, haha.
 
There are days you're sitting behind your computer and suddenly the day has passed.
Today was such a day.
I was struggeling with my patern, not that it wasn't okey, but I wanted to translate it in English too and instead of a paper version it had to become a PDF file.
I'm not a computer nerd but slowly I'm changing a little bit, haha.
Omdat ik er ook een uitleg van op mijn andere blog bij wilde maken moest er natuurlijk ook weer een kussen gemaakt worden, de rode stof is nu letterlijk tot het laatste snippertje opgebruikt.
 
Because I wanted to make a tutorial for my other blog, I had to make another pillow, now there's not a scrap left of the red fabric.
 
Voor diegene die interesse hebben, je vindt de link naar het patroon aan de rechterkant.
 
For those who are interested, you can find a link to the patern on the right sidem
 
GROETJES ROOS