Pagina's

woensdag 22 januari 2014

Eindelijk weer eens wat af.... At last a finish again.

De afgelopen dagen heb ik tussendoor alleen maar aan de zwart-gele kussens gewerkt.
 
The last few days I worked only on the black and yellow pillows
En het resultaat mag er zijn..... vind ik zelf....
 
And the results are great.... I think....
Zo meteen nog even in de wasmachine en dan kunnen ze zondag naar hun nieuwe plekje.
 
They just have to do their rounds in the washing- machine and then they can go, on Sunday, to their new home.
 
GROETJES ROOS
 maandag 20 januari 2014


En dan opeens... is deze ook al klaar.
 
And then suddenly.... this one is ready too.
Nu wordt het tijd om er een achterkant aan te zetten en dan kunnen ze weg.
Ik ga ze zeker missen.....
 
Now it's time to give them a back and then... off they go.
I'll miss them...
 
 
GROETJES ROOS

zondag 19 januari 2014

De tweede top is klaar om doorgequilt te worden.
Een lekker werkje voor een zondagmiddag.
 
The second top is ready for quilting.
Just something to do on a Sunday afternoon.
 
GROETJES ROOS

donderdag 16 januari 2014

Opnieuw beginnen.... Starting all over.

Een hele tijd geleden ben ik begonnen met een hexagonquilt van de bloezen van mijn moeder.
Regelmatig kwamen er wat bloemen bij en die werden dan ook ijverig aan de grote lap gezet.
Maar helemaal tevreden was ik er niet mee, ik miste iets...
 
A while ago I started to make hexagon flowers out of the blouses of my Mother.
On a regular base I made some flowers and sewed them all together, but I wasn't quite sattisfied of it all, I missed something...
Uiteindelijk ben ik met de losse hexagonnetjes opnieuw begonnen om te kijken of dit me beter beviel.
En je raad het al.... dit wordt weer zo'n project van uithalen en opnieuw beginnen want dit vind ik toch mooier.
 
Finally I started with the unsewed hexagons all over to see if I love this more.
And as you can guess.... this is another project of unpicking and starting all over again.
 
GROETJES ROOS

dinsdag 14 januari 2014

Eindelijk... Finally

 10 Januari is er weer een klein meisje in onze familie geboren en mag ik eindelijk laten zien wat ik voor haar gemaakt heb.
Dat het een meisje zou worden was al langer bekend en dat zie je ook wel aan de achterkant.

Januari 10  a little baby girl was born in our family so I can show what I've made for her.
We already knew that it would be a babygirl as you can see at the back.
 ... nog even wachten tot de wind is gaan liggen...
 
... wait a second till the wind stops blowing...
...bijna...

...almost... 
 ...en daar zijn ze dan.
12 schaapjes, ieder in zijn eigen weitje.
 
... and there they are.
12 little sheep with each their own meadow.
 Eén zwarte...
 
One black...
..en 11 witte schaapjes. 
 
...and 11 white sheep.
Zeker weten dat Lisa hiet goed onder kan slapen.
 
I'm sure Lisa will sleep well under it.

 
 
GROETJES ROOS


donderdag 9 januari 2014

Tevreden... Satisfied

Wat is het heerlijk om soms maar heel weinig nodig te hebben om tevreden te zijn.
Zoals gisteren, het quilten van het kussen ging super en het zonnetje scheen dus heb ik buiten op het veldje lekker foto's staan maken van het scha .. oeps... baby quiltje.
 
I love it when I don't need a lot to feel satisfied.
Like yesterday, the quilting of the pillow cover went perfectly and the sun was shining so I went outside to make some pictures of the she... oeps... baby quilt.
Daarna binnen van het kussen nog wat foto's gemaakt en de kleuren zijn perfect..... wat kan het leven soms toch heerlijk ongecompliceerd zijn....
 
After I was done I made some pictures of the pillow cover and the colours are just perfect.... I love it when life can be so uncomplicated...
 
GROETJES ROOS

zondag 5 januari 2014

Welke? .... Which one?

De top voor het bestelde kussen overtrek is klaar maar dan doet zich meteen weer een probleem voor. Op welke foto staat hij goed. Ze zeggen dat je foto's het beste met daglicht kunt maken, zonder flitser maar volgens mij gaat dat niet altijd op.
 
The top of the ordered pillow cover is ready but at the same time I have another problem.
Which picture is the best. They told me that I have to make pictures with daylight and without the use of the flashlight but I think that's not always the best way.
Deze is voor in de kamer gemaakt bij een groot raam, zonder flitser.
 
This one is made in front of our livingroom in front of a big window, without the use of the flashlight.
Op dezelfde plek maar dan met flitser.
 
Same place with the flashlight.
 Deze achter in het huis op de aanrecht in de keuken, ook voor een raam en weer zonder flitser.
 
This one is made at the back of the house at the kitchen sink, also in front of a window and without the use of the flashlight.
Op dezelfde plek maar met flitser.
 
Same place with the flashlight.
Midden in de kamer, zonder raam en zonder flitser.
 
In the middle of the room, without a window and without the flashlight.
En deze is qua kleur het beste gelukt. Midden in de kamer , zonder raam maar met flitser.
In ieder geval is de eerste klaar om te quilten en kan ik met het tweede overtrek beginnen.
Het patroon blijft hetzelfde alleen maak ik nu 4 blokken in plaats van 9.
 
This one is the best when it comes to the colours. In the middle of the room, without a window but with the flashlight.
At least this one is ready to quilt and I can start with the next one.
I'm using the same patern but instead of 9 blocks I'm going to make 4.
 
 
GROETJES ROOS