Pagina's

vrijdag 31 oktober 2014

Halloween...

 Net op tijd heb ik mijn Halloween wandkleed af gekregen.
 
Just in time of Halloween I finished my wallhanger.
 Inclusief spin en vleermuis...
 
Including a spider and bat...
 ...de zwarte kat...
 
...the black cat...
 ...een heks met een pukkel ( met zwarte haar ) op de neus...
 
...a witch with a pimple ( with a black hair ) on her nose...
...en natuurlijk de pompoen.
Erg leuk om te maken en om te verzinnen hoe de blokken te versieren.
Misschien ook een leuk idee voor kerst....
 
...and ofcourse the pumpkin.
So much fun to make and to work out how to decorate.
Maybe also a great idea for Christmas...
 
GROETJES ROOS
 


woensdag 1 oktober 2014

Nieuw in mijn winkel.... new at my shop.

 Vandaag zijn de laatste onderzetters op mijn winkeltje gezet.
Today I put the last coasters at my shop.
 
GROETJES ROOS
 


vrijdag 22 augustus 2014

Nieuw project.... New project.

Mijn eerste blogje op een "nieuwe" laptop en in Windows 8, vreselijk....
Alles moet ik vragen, ik snap van dat hele Windows 8 niks.
Gelukkig weet ik dat het uiteindelijk goed komt omdat de meiden er uiteindelijk ook mee konden werken en nu kunnen ze het mij allemaal uitleggen.

My first blog on a "new" laptop in Windows 8 terrible...
I need to ask everything, don't get anything about Windows 8.
I know it all will work out because our girls could work with it at the end and so will I, so they they can all explane it to me now.
Ik ben toch maar weer met iets nieuws begonnen, een Halloween wallhanger.
Of hij op tijd af is.... ik weet het niet.
Zoals met al mijn quilts is de opzet nu a weer verandert.
Nu de blokken klaar zijn ben ik niet tevreden over deze lay-out. In geen enkele combinatie hoewel ik de blokken op zich prima vind.

I started something new, a Halloween Wallhanger.
If it's finished on time... I don't know.
As with all my quilts the lay-out has already changed.
Now the blocks are finished I'm not satisfied about this lay-out, no matter the combinations I made.
Dit bevalt me veel beter.

I like this much better.

GROETJES ROOSdonderdag 14 augustus 2014

Hexagonnetjes en meer... Hexagons and more.

Nu de kerstquilt klaar is heb ik weer tijd voor mijn andere projecten.

Now I finished my Christmas Stars I have plenty of time for my other projects.
De quilt van mijn moeders bloezen groeit langzaam.
Een leuk werkje om mee te nemen dus thuis wordt er alleen maar voorbereidend werk aan gedaan.

The quilt I'm making of my Mother's blouses is growing slowly.
A nice project to take away so I only do the preparations at home.
Het frivoleté gaat ook niet zo snel, maar ach, ik heb nu vakantie dus wie weet...

The progress of my tattingworks also goes slowly but I have vacation now so, who knows...
 
En dit is mijn boekenpoef. het woord alleen al vind ik hilarisch.
Jet van de quiltbee had er ééntje in haar vakantie gemaakt en natuurlijk wilden we er allemaal eentje maken.

And this is my book pouf, funny word by the way.
Jet, of the quiltbee, made one during her vacation and, ofcourse, now we all want to make one.
 
Ideaal als je bijvoorbeeld last van je polsen hebt of als je, net als ik, graag iets te lezen hebt als je zit te breien..... Er past natuurlijk ook een i-pad of e-reader op.

Ideal when you have wrist-trouble or when you, like me, want to read something while you're knitting... of course you also can use it for an i-pad or e-reader.
Ook aan de voorraad voor de winkel wordt hard gewerkt. 
Ik heb besloten om er ook gebreide en gehaakte spulletjes op te gaan zetten. Die zijn toch wat sneller klaar dan de gequilte plus dat hoe meer verschillende items er op staan hoe meer mensen je weten te vinden. 
Ik ben nu nog bezig met pannelappen en telefoonhoesjes maar wil ook nog een leuke wallhanger en een kussen maken.

I'm also workin hard to get more stock at my shop.
I decided to make also knitted and crochet items, not only because they're finished quicker but also because the more variation I have, the earlier people find my shop.
Now I'm still working on some cellphone covers and potholders but I also want to make a wallhanger and a pillow.

GROETJES ROOS


zondag 20 juli 2014

Een AFFO..... A finish.

Wat op 21 juli 2012 begon als 1 klein sterrenblokje is vandaag uitgegroeid tot een mooie volwassen dame.
Ik had toen nog geen enkel idee hoe ze zou worden.

At July 21 2012 a little star block was born, today she was grown op into an adult lady.
At that time I had no idea what she would  like to be.
Langzaam groeide ze op.

Slowly she grew up.
En zoals dat met opgroeien gaat gebeuren er altijd wel onvoorziene zaken.
Er moest een stitcherie in komen, nou ja, 1 het liefste 3, voor de balans.
Op het blog van Red Brolly kwam ik 3 leuke tegen, maar hoe die tussen de sterren moesten was nog een heel gepuzzel.

And while she was growing up some unforseen things happened.
I wanted to add a stitcherie, not 1, no 3, for the balance.
On the blog off Red Brolly I found 3 nice ones, but how to make them between the stars wasn't that easy.
Maar ook dat lukte.

But I managed.
Aangezien ik nooit alles netjes op volgorde kan doen moest er al vrij snel aan de rand gedacht worden.
Nee dit was hem niet.

Because I never work according a plan I soon was thinking  about the border.
No, not this one.
Laten we er een tekst omheen doen, ach ja, waarom gemakkelijk doen... toch!
Ik deed een oproepje om te vragen hoe mensen in hun taal "prettige kerstdagen" zeiden en de rest zocht ik op. 
Alweer een werkje erbij.

Lets add a text, why go the easy way....!
I asked my readers to tell me how they wish each other "Merry Christmas" in their language and what they couldnt tell me I looked up.

Intussen kreeg ik regelmatig de vraag hoe ik aan dit patroon kwam en waar ze het konden krijgen.
Uiteindelijk besloot ik er zelf een patroon van te maken.
Ik moet eerlijk zijn dat het me behoorlijk tegenviel om een patroon te maken en te tekenen. Ik kan wel snappen wat ik bedoel maar snapt een ander het dan ook. Met de hulp van mijn quiltvriendin Mien B. is dat uiteindelijk gelukt en werden de sterren omgedoopt tot Jaipur Stars (naar de plaats waar de tegelvloer ligt.).
 Intussen is er een PDF bestand te krijgen op mijn winkeltje "TheDutchPatcher" op Etsy. In het Nederlands en Engels.

Meanwhile people asked me where I got that patern.
Finally I decided to make one myself.
I have to be honest to tell that it wasn't easy to make a patern but with the help of my dear quilt friend Mien B. I managed and the stars got their name. Jaipur Stars 
( after the place this tile floor lies.)
In the meantime this patern is also, in English ,available as a PDF file at my shop "TheDutchPatcher" at 
Etsy  
Vorig jaar mei was de top eindelijk klaar.
Nu kon het echte werk beginnen.
Ik blijf de top van een quilt maar een gewone lap vinden, het quiltwerk is wat de quilt "af" maakt.

Last year May I finally finished the top.
Now I could start the real job.

Niks moeilijks.

An easy patern.
In de tussentijd maakte ik ook nog 3 kussen overtrekken, tja, je kunt maar ergens aan verslaafd zijn.
Eentje voor mezelf en 2 voor mijn winkeltje. Eentje is er al verkocht.

At the meantime I also made 3 pillow covers.No it's not an addiction.
One for myself and 2 for my shop. I already sold one.
Het doorquilten ging ook weer helemaal in mijn volgorde, een paar rijen sterren en een stukje van de border. Meteen maar de bies omzomen, dat was niet zo moeilijk omdat ik daar de achterkant voor gebruikte.

I quilted it also at my terms, a few rows stars and then a piece of the border.
Right away sewing the binding but that was easy because I used the back of the quilt fot that.
Maar dan moet ik er niet de achterkant afknippen. 
Gelukkig was dat niet zo moeilijk op te lossen.

But don't cut the back....
Thank goodness it wasn't hard to repair it.
En nu is ze klaar, volwassen om haar eigen weg te gaan. 
Het leuke van een quilt vind ik altijd het verhaal er achter, hoe het groeit in je hoofd en daarna in je handen.
Steekje voor steekje, en dat waren er een heleboel, dat kan ik je verzekeren.
En hoe het nu met deze dame verder gaat ?
Nou, ze blijft lekker bij ons....

Now she's finished, she grew up to go her own way.
The most I like about a quilt is the story behind it, how it grows in your head and hands.
Stitch by stitch, and I can asure you that I made a lot of them.
And how it goes at the future  with this lady?
Well, she will stay with us....
GROETJES ROOS

zaterdag 28 juni 2014

Iets nieuws.... Something new.

Nu de kerstquilt bijna klaar is ben ik toch weer met iets nieuwd begonnen, je moet het aantal UFU's toch een beetje op peil houden. 
Het moet een frivoleté kleedje worden maar ik wil het wel combineren met quilten.
Hoe? 
Tja, dat is nog een vaag plan ergens in mijn hoofd.

Now I'm almost done with the Christmas quilt I decided to start something new.
It's important to have enough unfinished objects, don't you think?
I'm making a tatted table topper but I want to combine it with quilting.
How? 
Well, that's still a vage idea somewhere in my head.

GROETJES ROOS
dinsdag 17 juni 2014

AAARGH....

Met 2 AFFO's is het nu tijd voor de volgende, de kerststerren.
Hij lag alweer een tijdje stil en ik moest er weer even inkomen... nou dat heb ik geweten.
De onderste border was helemaal doorgequilt en dus kon ik daar verder met de bies.
Schaar erbij en netjes afknippen..... ★★★★!!!!
NIKS AFKNIPPEN..... IK GEBRUIK TOCH DE ACHTERKANT VAN DE QUILT VOOR DE BIES ...AARGH....

Now I finished 2 projects it's time for a 3th. one.
The Christmas stars.
It was a long time ago I worked on it so it took a little practice.
The border at the foot was quilted so I could sew the binding on. I took my scissors and cut everything off.....★★★★!!!!
STOP CUTTING..... DIDN'T I USE THE FABRIC OF THE BACK OF THE QUILT FOR THE BINDING TOO... AARGH...
Te laat, ik heb er bijna 50 cm afgeknipt.... even tot 10 tellen en kijken wat te doen om het op te lossen. 
Dat was uiteindelijk niet zo moeilijk. Een nieuw stukje stof eraan, omvouwen en vastzetten en ( bijna) niemand die het ziet.

To late, I almost cut of 50cm...just count to 10 and find a solution.
At the end that wasn't that difficult. Sew on a new piece of fabric, fold it over and fix it and ( almost ) no one will see.
Aan de voorkant zie je alleen maar een naadje

On the front all you see is a little seam
en aan de achterkant een lange naad maar mij zul je er verder niet meer over horen.
Probleem opgelost.

and a large one on the back but you won't hear me on this one any more.
Problem solved.

GROETJES ROOSzaterdag 14 juni 2014

2 AFFO's.... 2 Finishes

Eindelijk heb ik mijn tas af en er past met gemak een grote quilt in en dat was ook de bedoeling.
Zo zijn de blokken die ik over had van de quilt voor mijn moeder goed gebruikt.

Finally I finished my quilt tote.
I'ts big enough to take a big quilt with me and that's just how I wanted it to be.
A good way to use the blocks who were left over from my Mothers quilt
Aan de binnenkant heb ik een flap genaaid die je met 2 linten sluit.

On the inside I sewed a piece of fabric so I can close it.
Dit naai-etuitje lag al heel lang te wachten om afgemaakt te worden. Er hoefde alleen maar een rits ingezet te worden maar nu is hij eindelijk klaar.

This sewing case took a long time to finish. I just had to sew the zipper in.
Ik ben daar, volgens mij, 2 jaar geleden mee begonnen op een workshop tijdens de quiltdag in Helmond.

I started making  it , I think,  2 years ago at a workshop at the quilt day in Helmond.
Ik kon het weer niet laten om er weer wat aan te veranderen. Eigenlijk zijn het 2 cirkels op elkaar met een korte rits ertussen maar ik heb er aan iedere kant een strookje tussen gezet, een langere rits en plek voor een werkje en garen.
En zo wordt mijn lijstje met UFO'S steeds korter..... alhoewel...

I couldn't resist to make some changes on it. In fact it are 2 circles sewed together with a small zipper but I made a small flounce (?) on each side and sewed a long zipper in to it.
My list of UFO's is finally getting shorter.....although....


GROETJES ROOS


vrijdag 6 juni 2014

Vanmiddag nog even met mijn benen in de zon gezeten, natuurlijk met een handwerkje binnen handbereik.
Ik heb nooit het geduld om helemaal in de zon te gaan liggen om aan alle kanten bruin te bakken, nooit gehad en zal ook wel niet meer gebeuren.
Mijn tas schiet ook al lekker op, als ik hem op de machine had gemaakt was hij al lang klaar geweest maar zo zit ik niet in elkaar. 

This afternoon I sat with my legs in the sun, for a while. Ofcourse with something to work on.
I never had the patience to sunbathe, never had and never will be.
My quiltbag is almost finished, when I did it on my sewingmachine it was finished for 
a while already but that's not how I do it.

Voor de binnen kant ben ik bezig met een kantje, want tja, als je iets nieuws leert moet dat ook geoefend worden.
Het frivolete met een spoeltje heb ik opgegeven, dat wilde maar niet lukken maar met een naald
gaat het ook prima.

For the inside of the bag I'm tatting a small ribbon. I tried the traditional way of tatting but that doesn't work for me but with a needle it works well.

GROETJES ROOS

donderdag 29 mei 2014

Een weekje vakantie- A week vacation

Een paar weken terug was ik samen met mijn lief een weekje op vakantie geweest in Denekamp op de Bavelds-dennen. We mochten een week in het huisje van mijn oom en tante die in Oldenzaal wonen.Een bezoekje aan Lohuis-Tijhuis kan dan natuurlijk niet uitblijven.

A few weeks ago I went, with my love, for a short vacation to Denekamp at a park named  Bavelds-dennen . We stayed at a house, owned by my Uncle and Aunt who lives at Oldenzaal. When we are at that part of the land I can't resist to pay a visit to  Lohuis-Tijhuis ( a lovely quiltshop at Oldenzaal )
Er gingen natuurlijk ook de nodige werkjes meegegaan.
Voor we gingen heb ik van alles wat ik nog had liggen de onderdelen bij elkaar gezocht, de ontbrekende delen geknipt en gesneden en alles in zakjes gestopt. Het werd tijd dat er eens het een en ander afgemaakt werd.
Het onderste wordt een quilttas. Mien B. Had een tijd terug een patroon bij van een tas en ik had al een tijd het idee om van die blokken een tas te maken maar zonder patroon wilde het niet zo lukken. Nu dus wel.
De blauwe klosjes was ook al zoiets wat al een hele tijd rondzwierf. Ik hoefde alleen nog de border te quilten en er een biesje om te zetten. De blauwe stof voor het biesje heb ik bij Lohuis- 
Tijhuis gekocht dus die kan ook afgewerkt worden.
Mijn "vroege diensten" vestje mocht ook mee, voor de afwisseling.

I also took a few projects with me to work on during our stay there.
Before we went I completed a few projects that were laying around for a while and put them in bags. It was time to finish up some things.
From the brown blocks I'm making a big bag in which I can  take my quilting stuff with me.
The bleu spoolblocks I made a long time ago and it was lying about the house for a while. I just had to quilt the border and buy a blue fabric for the binding. So I did.
I also took my "early shift" cardigan for a change.
En dan had ik nog iets nieuws geleerd. Mijn tante blijkt een kei te zijn in het frivoleté, en dat was nou net iets wat ik nog niet kende en wat natuurlijk geleerd moest worden.
Het heeft me wat uithaal werk gekost maar uiteindelijk kwam er toch iets zinnigs uit mijn handen.

I also learned something new. My Aunt seems to be a star at tatting, and she learned me how to do it.
It took me a lot of unpicking but finally I made a small border.
Na een heerlijke week was het al weer tijd om naar huis te gaan maar eerst kreeg ik nog een heel bijzonder cadeautje mee.

After a week it was time to go home but first I got this special gift from my aunt.
Dit schilderijtje van het huis van mijn opa en oma heeft mijn oom getekend en mijn oma van vaderskant heeft het geborduurd. 
Een hele prestatie als je weet dat haar handen helemaal vergroeid waren van de reuma.

This picture of the house of my Grandparents was drawned by my Uncle and embroidered by my Grandmother.
A great achievement when you know that her hands were crooked because of her rheumatism.
Van mijn tante kreeg ik dit schellekoord nog mee. Ik ga daar maar eens een paar mooie plekjes voor uitzoeken.

My Aunt gave me this piece of embroidery. I think I'm going to find me a few nice places at my house to hang up these beauty's.

Zo zie je maar dat het handwerken toch echt wel in mijn genen zit.... ik vraag me alleen af waarom het dan bij de meiden zo mis kon gaan....

As you can see handwork is at my genes.... I just wonder were it went wrong with my girls...


GROETJES ROOSmaandag 21 april 2014

Iets anders... Something else.

De laatste tijd komt er van quilten niet zoveel, tenminste niet voor mezelf.
Op het werk heb ik erg veel, hele vroege, diensten, dus ga ik  s' avonds ook heel vroeg naar bed.
 Ik kijk dan nog wel even tv maar quilten in bed lukt me niet.... breien wel, dus worden er dan maar een paar naaldjes weggepikt.
Dit wordt dus eigenlijk een soort van " vroege diensten" vestje.
 
Lately I don't quilt much, at least, not for myself.
At work I have a lot of very early shifts so I have to go to bed very early at night.
I watch telly for a while but I can't sew when I'm in bed..... but I can knit.
In fact, this is going to be an " early shift" cardigan.
 
GROETJES ROOS
 
 
 
 

donderdag 27 maart 2014

Afgelopen dinsdag werd onze oudste, eindelijk, aan haar enkel geopereerd na ruim 2 1/2 jaar van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, dat werd dus voor ons alle twee een dagje ziekenhuis.
 
Last Tuesday our Eldest finally, had a surgery on her ankle, after 2 1/2 years seeing doctors who didn't know what she had, so we spend that whole day at the hospital.
De hexagonnetjes zijn een leuk werkje om mee te nemen dus had ik thuis natuurlijk al het nodige voorbereid zodat ik vooruit kon.
 Uiteindelijk zijn er maar 2 rijen aangezet want er moest natuurlijk ook een kind vertroeteld worden, en dat was toch het aller belangrijkste.
 
I decided to take the hexagons with me so I pepared some to take with me.
I sewed on just 2 rows because the most important thing I had to do that day was to pamper a child.

De operatie is geslaagd, nu nog 6 weken gips en als het goed is kan ze dan weer zonder pijn lopen.
 
Surgery went well and hopefully she can, after 6 weeks plaster, walk without pain again.
 
GROETJES ROOS


zondag 23 maart 2014

Oscar

Een nieuwe mobiel vraagt natuurlijk om een nieuw hoesje, net zo'n leuk werkje voor een werkweekend.
Deze kleur vroeg gewoon om een paar ogen.

A new cell phone needs ofcourse a new cover, just a small thing to do at my work weekend.
This colour just asked for a few eyes.

Groetjes Roos

vrijdag 7 maart 2014

Zoals beloofd.... As promised.

 
Afgelopen week vroeg een collega hoe het kwam dat ik zo weinig blogjes schreef de laatste tijd.... Uh, ja, wat kun je daar op zeggen.
Weinig tijd, veel tijd bezig met quilten, vergeten om foto's te maken, het kost nogal wat tijd om een blogje te maken en ik ben nog steeds met dezelfde dingen bezig, dus weinig nieuws onder de zon.
Maar ik zal mijn best gaan doen om wat vaker wat te melden.
 
Last week a colleague asked me why I write not so many blogs lately....
Well, what can I say.
Less time, a lot of time busy quilting, forgotten to make pictures, it takes a lot of time to write a blog and I'm still working on the same things, so nothing new to tell.
But I will do my best to write more often.
Bijna iedere dag komen er weer wat steekjes bij zodat ik al bijna op de helft ben met m'n Kerststerren.
Ik hou me niet zo bezig met "de goede volgorde" van het door quilten maar doe alles door elkaar.
Een paar randen met blokken, dan een stukje van de border en als ik daar weer wat van af heb bies ik het meteen maar om.
 
Every day I do some stitches on my Christmas stars.
I don't work according the " right sequence" but I work on everything at the same time.
A few rows, a piece of the border and when I finished enough I sew the binding on.

De hexagonnen zijn een lekker werkje om overal mee naar toe te nemen dus begint het weer wat te kriebelen om met iets nieuws te beginnen..... maar wat....
 
The hexagons are a nice little work to take with me wherever I go, so it's almost time to start something new... but I still don't know on what...
 
GROETJES ROOS