Pagina's

zondag 29 juli 2012

Vakantie?.......Holydays?

Dinsdag hadden we de hele dag neefje Bart op visite, er moest natuurlijk weer vanalles van de zolder gehaald worden om hem bezig te houden maar deze kleine charmeur hield ons meer bezig dan wij hem.

Tuesday nephew Bart visited us the whole day. Ofcourse we had to find us some toys from the attic to keeps him busy but this little ladie's man kept us more busy then we him.
Woensdag zou de laatste warme dag worden en , hoewel ik nog geen vakantie heb, zijn we toch nog even na het avondeten naar Arcen aan de Maas gereden om ons op een lekkere ijs bij Clevers te trakteren.
Zelfs voor mij, met mijn lactose intollerantie, is het smullen.

On Wednesday we had our last hot day and ,although my vacation didn't started yet, we drove after diner to Arcen by the Maas to treat ourselves on some delicious icecream.
Even for me, I have a lactose intolerance, it's a feast.
Deze week is ook het tweede blok van de sterrenquilt afgekomen en is er heel wat geteld en zijn er al heel wat stukjes getekend en geknipt.
Ik ben namelijk in de veronderstelling dat ik toch niet genoeg stof heb gekocht, en dan vooral dat voor de sterren zelf.
Bij het zien van al die leuke stofjes in de winkel had ik het plan om mijn hele patroon om te gooien en meer kleuren sterren te maken, later heb ik dit weer teruggedraaid maar heb de stof besteld die ik nodig zou hebben gehad als ik meer kleuren zou gebruiken....... DOM, DOM, DOM.

This week I finished the second block for my starquilt and I did a lot of counting, drawing and cutting.
I'm under the impression that I didn't bought enough fabric for the stars.
When I was in the store I saw all those gorgeous fabrics of this series that I decided to make more several stars, later on I decided not to do this, but now I think I bought that amount of fabrics and not the original amount.....STUPID.
Omdat ik afgelopen week zoveel gewerkt heb zijn er ook weer een aantal zandlopertjes bijgekomen.
Deze keer worden ze echt alleen maar in de trein gemaakt en de teller staat nu op 25 stuks.

Last week I worked a lot and that's why I've made a lot of hourglass blocks, now I've finished 25 pieces.
These I'm making only whem I'm traveling by train.
Natuurlijk mag ik mijn klosjes niet vergeten, iedere dag worden er wel een aantal gequilt en ik lig nog steeds goed op schema.
Ik ben nu zover dat als ik hem goed opvouw het net is of hij al klaar is maar dat is alleen maar schijn hoor, ik ben zelfs nog niet op de helft.

Ofcourse I'm still working hard on my spoolblocks, everyday I quilt a few and I'm right on schedule.
When I fould it up it looks if it's finished already but that's just seemingly, I'm not even half way.
Intussen is het 10 uur geweest en is mijn vakantie begonnen.
Hoe dat zo.....?
Ik had vandaag een p-dienst en dat houd in dat ik tot 10 uur gebeld kan worden om toch nog te komen werken als een collega zich ziek mocht melden... tja.... er heeft niemand gebeld dus begint mijn vakantie deze keer lekker een dag eerder.

In the mean while it's 10 o' clock and my vacation has started.
How's that....?
Today I had a p-shift, this means that my work can call me till 10 o'clock to come to work when one of my colleague's gets ill..... well.... no one called me so this time my holiday's are one day longer.

zaterdag 21 juli 2012

Sterrenblok....Starblock

Mijn eerste sterrenblok is klaar en het smaakt naar meer....
Nog 59 te gaan.

The first starblock is finished and I want to make more....
59 to go.

woensdag 18 juli 2012

Shoppen

Gisteren was zo'n dag dat het regende en ik nergens zin in had.
Dan is er maar één oplossing......shoppen!!!
Dus , hop in de trein, met m'n zandlopertjes natuurlijk, en richting Zwijndrecht.

Yesterday was a rainy day and I didn't want to do anything.
Then there's only one solution....shopping!!!
So, hop in the train, with my hourglass blocks ofcourse, to Zwijndrecht.
aztec rose crea & hobby
Ik was nog niet in de nieuwe winkel van Karen geweest en ik wilde toch nog nieuwe stofjes voor mijn sterren, dus vond ik dat een goed excuus om er even tussenuit te gaan.

Karen has a new shop wich I didn't visited jet, so I thought that would be a good excuse to do that.
Mag ik jullie even voorstellen.... de stoffen voor mijn sterrenquilt.
Ik was al langer helemaal weg van de stoffenserie "Scandinavion Christmas" van Lynette Anderson dus die keuze was niet zo moeilijk.

May I introduce to you..... the fabrics for my starquilt.
I was already crazy about "Scandinavion Christmas" by Lynette Anderson so I wasn't  a difficult choise.
Natuurlijk ging er meer mee naar huis, nog een paar fat eights, wat schattige labels ( ik kon ze echt niet laten liggen ), het rolletje linksboven was een cadeau'tje van Karen en ik had ook nog 3 FQ ecruutjes maar die lagen al in het water te dobberen.

Of course I took more home with me , a few fat eights, some cute labels ( I realy couln't resist them ), the roll on top of the left was a gift of Karen and I also bought 3 FQ light fawn but they were already swimming in the water.
Een paar dagen geleden waren ook de stofjes van de stoffenclub van het Quiltkabinet.
Dat was weer smullen, mooie lapjes voor de zandlopertjes en de huisjes.
Ik geloof dat ik hier wel weer even mee vooruit kan.

A few days ago I also got the fabrics from the Fabricclub from the Quiltkabinet.
Yammie, beautiful fabrics I can use for the hourglass blochs and the tiny houses.
I think that this will keep me going for a while.
zondag 15 juli 2012

FNSI en andere zaken..... FNSI and other things

Afgelopen vrijdag was het weer de maandelijkse FNSI en ik heb niks quilterigs gedaan....schandalig.
We waren die dag een dagje naar de IKEA geweest en dan wordt er daarna nog een hapje daar gegeten en voor we dan weer thuis zijn..... s' Avonds zouden de vriendinnen van de oudste hier komen en dan wordt ons vriendelijk, doch met klem, verzocht of wij niet ergens anders kunnen gaan zitten.  Dat betekend in de praktijk boven op ons bed voor de tv . En dan wordt er gebreid omdat ik daar niet kan quilten.

Last Friday it was the Monthly FNSI but I didn't quilt at all.... shame on me.
That day we went to a IKEA store and at the end we ate there and then it isn't early when we comes home. At night our Eldest invited her friends over and we were friendly , but with pressure, asked to go sit somewhere else. That means on our bed in front of the tv, where I can't quilt.
But I have also some knitting to do.
Maar ik deed meer de afgelopen tijd.
Om te beginnen heb ik een begin gemaakt aan de herinneringskussens voor de kleinkinderen.

But I did more last time.
I made a start to make memorypillows for the grandchildren.
Het word een simpel patroon, maar ik denk dat dat wel goed komt.

I'm using a simple patern but that will work out fine.
Mijn sterrenquiltje zit ook inelkaar en ik ben er super tevreden over.

The top of my starquilt is almost finished and  I'm proud of it.
Alleen welke rand doe ik er nu omheen...... deze.....

The problem is now witch border I'm gonna make...... this one...
....of deze?

...or this one?

De bouw is weer begonnen.....

I started building again....


....en ik ben met een nieuwe "onderweg" blokjes begonnen.
Ik zag laatst bij Freda dat zij bezig was met zandloperblokjes.
Zij maakt ze op de machine maar ik had zoiets van... dat is nou net zo'n blokje om in de trein te maken. Dus werd er weer getekend en geknipt en kunnen er in de trein weer naar hartelust steekjes gedaan worden.

...and I started with new " on the road" blocks.
A while ago I saw at Freda's that she was making hourglassblocks.
She makes them on her sewingmachine but I thought.... that just a nice little block to make in the train.
So I went drawing and cutting so I can sew again when I'm " on the road".

dinsdag 10 juli 2012

Beer en Aap...... Bear and Monkey

Eindelijk..... na een hele week wachten is gisteren eindelijk de envelop bezorgd met het patroontje van het poppenquiltje dat ik gewonnen had bij Marion. Ik denk dat de postbode uit Tilburg de envelop, te voet, persoonlijk heeft gebracht.....

Finally..... after a whole week of waiting yesterday they deliverd the envelope with the patern of a dollquilt I won at Marions. I think that the postman from Tilburg the envelope, on foot, personal brought....
Maar deze 2 zijn er erg mee in hun nopjes.

But those 2 are very over the moon.


zaterdag 7 juli 2012

Eigenlijk was het van de week te warm om te quilten, maar heerlijk om wat foto's te maken.
Maar wel opletten Roos, want als je even niet oplet wordt de hele border leeggegeten....

In fact it was to hot last week to quilt but it was the perfect weather to make some pictures.
But watch out Roos, on moment of inattention and they will eat all the plants.
Zoals je ziet wordt er met dit weer uitsluitend liggend gegeten.

As you can see they will eat only lying down.
's Avonds ontdekte ik een foutje op de achterkant....oeps.

That evening I found a little mistake...oeps.
Even wegwerken...

I just have to eliminate it...

...en dan weer verder met het doorquilten.
Die mobielhanger hangt eraan zodat ik gemakkelijk kan vinden waar ik gebleven ben.

...and then I can go further with my quilting.
I use my cell phone hanger to find where I got to.
En zo houd ik bij hoeveel klosjes er per dag zijn gedaan.
Ik probeer er minimaal 9 per dag te doen ( en hoef er nog maar 671 :o) omdat ik hem graag in oktober voor de quiltdag in Helmond af wil hebben.

And this is how I keep up howmany blocks I've done in one day.
I'll try to quilt minimal 9 blocks each day ( still 671 to go :o) because I want to finish it in October when I go to the Quiltday In Helmond.
Onze konijnen zijn niet de enigen die het goed naar hun zin hebben in onze tuin, wat dacht je van deze schoonheid.
Ze zat vanmorgen zomaar uit te rusten, maar waar ze vandaan komt, of waar ze naar toe gaat.... ik weet het niet.
Ik weet zelfs niet wat het is.
Als iemand het weet...... ik hoor het graag.

Our rabbits are nor the only animals who enjoy our garden, what do you think about this beauty.
This morning I found her resting, but where she comes from....or where she's going to... I don't know.
I don't even know what it is.
When someone knows...... I would love to hear it.
woensdag 4 juli 2012

Sjaantje....Dear Jane

Afgelopen maand heb ik me weer lekker uitgeleefd op de Sjaantjes blokken.
Kijk je mee...

Last month I let myself go on the Dear Janeblocks.
Come and take a look...
C-7 Megan's Mountain Laurel
Dit was geen gemakkelijk blok maar daardoor weer erg leuk om te maken.

This block wasn't easy to make but thats why I enjoyed it so much.
C-8 Hani's Crown
Een lekker makkelijk blok tussendoor.

A nice and easy block in between.
C-9 Jane's tears
Langzaam gaat het appliceren beter, alhoewel ik zie nu toch nog een paar oneffenheden.

Application is getting easier, although I see some roughnesses.
C-10 Patriots Lantern
Weer veel kleine stukjes maar ik ben erachter dat ik het toch het liefst met kleine stukjes werk.

A lot of very tiny pieces but I found out that I like to work with those little ones.
C-11 Soldiers and Sailors Monument
Die ronde naadjes was wel weer even wennen.

I had to get used to the round seams again.
C-12 Family Reunion
Dit is mijn eerste grote blok en één van deze stukjes is het 1000ste stukje in mijn Sjaantje, hoeveel zullen er nog volgen?

This one is my first big block and one of these pieces is number 1000 in my Dear Jane, how many will follow?

C-13 Lakota Sioux
Het laatste blok van de derde rij, er zijn er nu al 39 klaar.
The last block of row three, now there are 39 blocks finished.
D-2 Mouse in a Mirror
Weer een grote blok en deze keer weer met een beetje groen.
Het was wel een heel gepuzzel om deze te vergroten maar het is me toch gelukt.
Another big block, this time with another touch of green.
It took me a while to enlarge this one but finaly I did it.
Ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet als de grote blokken er echt inzitten maar tot nu ben ik wel tevreden met het resultaat.

I'm curious how it looks when I'm a few rows further but till now I'm satisfied with how it looks.


dinsdag 3 juli 2012

Sterren......Stars

In het weekend heb ik nog bijne een hele ster afgekregen.
Ik moet nog 1 naadje maar voor de foto heb ik er maar even wat speldjes ingestoken.

Last weekend I almost finished a complete star.
I only have to sew 1 seam but I put some pins in it just for the photo.