Pagina's

zaterdag 30 juni 2012

Beer en Aap....Bear and Monkey

 Beer, heb je het al gehoord, ze gaat weer een quiltje voor ons maken.
Echt waar Aap, wat leuk, maar hoe weet je dat?
Nou, ze heeft met een give-away meegedaan bij Marion en weer een patroontje gewonnen voor een poppenquiltje.
O, wat leuk, dan hebben we straks ieder ons eigen quiltje.

Bear, dit you hear the news, she's gonna make us a new quilt.
Is that real Monkey, but how do you know that.
Well, she won another give-away at Marion , a patern of a dollquilt.
O what fun, a quilt for you and one for me, I can't wait.
woensdag 27 juni 2012

Een beetje groen......A touch of green

Ik heb hier wel eens geschreven dat ik op maandag ook op een Quiltbee zit.
Daarin zitten een aantal zeer ervaren dames.
Nou weten jullie ook wel van mij dat ik eigenlijk nooit iets volgens patroon maak, zelfs mijn Sjaantjesquilt niet, maar dat ging de dames van de Bee niet ver genoeg.
Waarom zet je er niet een paar grote blokken in?
En ja, het patroon werd aangepast zodat er nu 9 grote blokken inkomen.

I wrote a while ago that I'm also a member of a Mondaybee.
There are also a few very talented lady's.
As you know I never make something as the patern showes, not even my Dear Janequilt. But I didn't go far enough  in their opinion.
Why not a few large blocks?
And yes, the patern is adapted and I'm making 9 large blocks now.
Maar nee hoor, dat was volgens de dames niet genoeg hoor, er moest een kleurtje bij.
Zo hier en daar een stukje, dat zou het spannend maken.
Tja, en wat moet je dan als groentje tegen misschien wel een eeuw quiltervaring... ze hangen in binnen en buiten land.....geven cursussen en workshops.....en quilten traditioneel en modern..... je bent totaal machteloos......
Gelukkig ging ik niet over één nacht ijs en hadden ze toch twee middagen nodig om mij te overtuigen.

But no, that wasn't enough, I had to add a colour, that would make it thrilling.
Well, what can I do, I'm a rookie and they have maby a century experience...... they have quilts at home and abroad......they give classes and workshops......they quilt tradional and modern.....I was totaly helpless.
It took them two afternoons to convince me.
Maar dit heeft wel iets.

But I like this.
Zo af en toe een beetje groen, en nu maar hopen dat het hierbij blijft.

Here and the a tough of green, and now I have to hope that this will be it.

dinsdag 26 juni 2012

Afgelopen week is er niet zoveel gepatched  hier in huis, ons mam d'r huisje moest leeg en daar moesten ook nog wat dingen gedaan worden, dus daar was genoeg te doen.
Toch was er nog wat tijd om een klein huisje te bouwen.

Last week there was not much patchingtime  in our house. We had to empty our Mothers home and we  had to do some repairing too, so we had enough to do.
Never the less I found me some time to build a little house.
Ook is er nog een sterrenblok gemaakt en ben ik al op de helft.
Ik zie al bijna een hele sterrenquilt voor me.

I also finished a starblock so I'm halfway.
I can almost see a whole starquilt in front of my eyes.
Er is wel flink gequilt aan de klosjes.
Ik had gepland om hem in oktober op de quiltdag in Helmond af te hebben maar dan moet ik iedere dag 9 klosjes doorquilten en ik denk niet dat ik dat ga halen, maar ja, ik kan het wel proberen...

Although  I did a lot of quilting on my spoolblocks.
I planned to finish it in October when we have a quiltday in Helmond but that means that I have to finish 9 blocks each day and I think I won't make that, but I can try....


dinsdag 19 juni 2012

Ster......Star

Mijn eerste ster is af, op naar de volgende.


My first star is finished, quick to the next one.

zaterdag 16 juni 2012

FNSI

Gisteravond was het weer de maandelijkse Friday Night Sew-In, deze worden georganiseerd door Heidi en Bobbi, en ik ben lekker in de weer geweest met iets nieuws.

Last night it was the Monthly Friday Night Sew-In, organized by Heidi and Bobbi, and I was ready to start something new.
Het gaat een tessellationquilt worden uit het boek Designing Tessellations van Jinny Beyer.
Het is eigenlijk meer een voorbeeld om iets uit te leggen dan een patroon want meer dan wat je hierboven ziet is er niet.

I'm planning to make a tessellationquilt from the book Designing Tessellations by Jinny Beyer.
It's more an  example to explane something instead of a patern because what you see is all you get.
Maar zeg nou zelf, dit is toch te mooi om er niks mee te doen. ( vind ik dan )

But be honest, this is to beautiful to do nothing with it. ( is my opinion )
Eerst werd er getekend en gekleurd en werden er malletjes gemaakt.

At first I had to do some drawing and colouring and I made moulds.
En zie hier, het resultaat van een avondje naaien.
Het is de bedoeling dat dit eerst een proefquiltje wordt van 4 blokken en als het goed is wordt er daarna een grote quilt van gemaakt, voor kerst.
Maar dat zal dan wel op z'n vroegst kerst 2013 worden ;o)

And look, the results of an evening sewing.
My plan is to make out of 4 blocks a little testquilt first and when I'm satisfied I'm making a big one for Christmas.
That wil be Christmas 2013 ;o)
woensdag 13 juni 2012

Klosjes....... Spools

Dit is net zo leuk dan ze inelkaar zetten.

This is just as much fun as putting them together.
Vrijdag is het weer de maandelijkse Friday Night Sew-In en ik denk dat ik eens aan iets niews ga beginnen.

Friday is the Monthly Friday Night Sew-In and I'm thinking to start something new.
Het ligt al klaar maar moet alleen nog uitgewerkt worden.

I just have to work things out.

dinsdag 12 juni 2012

Jacobs Ladder


In september 2011 wilde Freda  met een groepje dames een Jacobs Ladder Quilt gaan maken en aangezien ik het geweldig patroon vond zag bij mij  op 13 september het eerste blok het levenslicht.
Helemaal op de naaimachine gemaakt maar dat bleek toch niet zo mijn ding te zijn dus werden ze al snel met de hand gemaakt.

Freda wanted to start in September 2011 with a group ladys to make a Jacob Ladder Quilt and because I loved that patern I joined them. At September 13th. I finished my first block, all made on my sewingmachine. But that was not quite my thing so soon I made all my blocks by hand.
In het begin ging er nogal eens iets verkeerd en moest er weer uitgehaald worden.

In the beginning it went wrong several times so I had to unpick a lot.
Langzaam werd duidelijk dat dit een mooie quilt zou worden.
Het rare is, dat ik van het begin af aan, niet het gevoel had dat dit mijn quilt zou worden.
Wat nu...... mijn moeder vond de blokken erg mooi, dus..... probleem opgelost.
Ik zou deze voor mijn moeder maken.

Slowly it shows that this was going to be a beautiful quilt, however, from the start I had the feeling that this would not be mine.
What now..... my mother loved the blocks and the colours, so..... problem solved.
This one would be hers.
En hij groeide, en groeide.
Tot mijn moeder in februari te horen kreeg dat ze ernstig ziek was en er nog harder gewerkt werd.
De laatste 7 blokken waren net geknipt toen het telefoontje van het ziekenhuis kwam, alles in de tas en weg. De ochtend daarop stierf ze terwijl mijn quilt voor haar nog lang niet af was.
In haar laatste week thuis werden er nog 3 blokken gemaakt en kwam de quilt op haar te liggen en hij is ook mee in de kist gegaan. Het voelde voor mij niet goed om hem nu voor mijzelf af te maken.


And he grows and grows.
Till my Mother in February heard that she was very ill, so I worked a little harder.
I just cutted the last 7 blocks when the call from the hospital came, everything in my bag and go. The next morning my Mother past away while her quilt wasn't finished.
In her last week at home I made 3 more blocks and the quilt was lying on her and he went with her in the coffin. It felt good for me because he was never suppost to be mine.

Er bleven 4 blokken over en daar maak ik een kussen van, als herinnering aan ons mam en haar quilt.

All there was left were 4 blocks and I'm making a pillow out of them, to remember my Mother and her quilt.


zaterdag 9 juni 2012

Huisjes.....Houses

Nu ik klaar ben met het maken van de klosjes heb ik weer meer tijd om aan mijn andere projecten te werken en de huisjes blokjes zijn ideaal om mee te nemen.

Now I'm finished with the spoolblocks there's more time to work on other projects and the little houses are perfect to take with me.
Dus kwam er deze week weer een straatje bij....maar wat is dat daar midden onderaan???

So I attached another street..... but what is that in the middle?????
Dat is toch geen huisje?
Jawel, kijk maar eens goed dan zie je er een huisje in.
Maar wat is het dan?

That's no house?
O yes, look again, then you will find the house.
But what is it?


Dit is een kunstwerk dat in onze wijk staat en is ontworpen door Paulo Taborda Barreto, een kunstenaar uit onze wijk.
Hoe je dit kunstwerk ook bekijkt, je ziet er altijd een huis in.
En ik vond dat het dan ook in mijn quiltje hoorde.

This work of art is standing in our neighbourhood and designed by Paulo Taborda Barreto, an artis who lives in our neighbourhood.
Anyway you look at this work of art you will always see a house in it.
That's why I want it in my quilt.
Natuurlijk word er ook nog steeds aan de klosjesquilt gewerkt.

Ofcourse I'm still working on my spoolblocks.


woensdag 6 juni 2012

Eindelijk.......Finally

Herkennen jullie dit????

Do you recognize this????

Afgelopen maandag had ik op de Bee de laatste klosjes in elkaar gezet en de laatste rij eraan gespeld.
En omdat Jet 2 gigantische designwalls heeft, moest wilde ik daar toch wel even gebruik van maken.
's Avonds werd er dan ook tot in de kleine uurtje flink doorgewerkt wat hij moest en zou af.

Last Monday, on the Bee, I sewed the last spoolblocks and pinned the last row to the quilt.
Jet has 2 gigantic designwalls so I couldn't resist to use one.
That night I worked till the small hours because, no matter what, I had to finish it.
Ik raak er niet op uitgekeken.

I can't stop looking at it.
En mijn lief kan nu niet meer wachten tot hij klaar is.
Maar dat duurt nog wel even.....

My love can't wait till it's finished.
But that's gonna take a while longer...

dinsdag 5 juni 2012

Sjaantje......Dear Jane

En er zijn er weer 2 klaar.
Het zijn de 2 blokjes aan de rechterkant maar ze wilde al zo graag bij die andere 2 zijn dat ik maar heb toegegeven en ze alvast vastgezet heb.  C-5 Eye of the Cyclone was een hele klus, voor ik eens in de gaten had hoe dat ze in elkaar gezet moest worden....pfff. C-6 Ashley's Aura was gelukkig een stuk gemakkelijker.

2 More finished.
The one's on the right are the new ones. C-5 Eye of the Cyclones was a hell of a job, before I figured out to sew her together...pfff. C-6 Ashley's Aura was a lot easier.