Pagina's

zaterdag 27 augustus 2011

Het einde van een heerlijke vakantie.....The end of my great holiday's

Nog even en dan zit mijn vakantie er weer op en beginnen de dagen weer van vroeg opstaan of laat doorwerken. Het weer is wel wat tegen gevallen maar we hebben toch genoeg leuke dingen kunnen doen en laten we eerlijk zijn, het was geweldig quiltweer.

A few days and then my holidays are over and I have to go to my work again. The weather was not always sunny but we still did a lot of fun things. And if I may be honnest, it was marvellous quilting weather.
Dat ik niet stilgezeten heb mag wel duidelijk zijn, zo zijn er 25 klosjes bijgekomen en het totaal staat al op 327, nog 423 te gaan.

That I can't sit still must be clear, so I finished 25 spoolblocks. In total I have now 327 blocks ready, 423 to go.
De sokjes voor de oudste zijn klaar en ze zijn al beter gelukt dan mijn vorige paar.

The socks for our eldest are ready and they fit better then my first pair.
Het kleedje voor ons mam vordert ook....langzaam....maar het is constant opletten en tellen en ik ben intussen een kei in het terugbreien.

The little tablecloth for my Mum is still in progress...slowly....but I have to count constantly and in the mean time I'm a crack in knitting back.
En dan mijn tulpenquilt...de top is klaar, ze is gesandwiched en een quiltpatroontje is uitgezocht.
Ik ben helemaal vergeten om er een foto van te maken maar als het goed is komt die nog.

And my tulipquilt...well, the top is finished, she has been sandwiched and I picked out a nice quiltingpatern.
I forgot to make a picture but maby I'll get one soon.

donderdag 25 augustus 2011

Heerlijk uitgewaaid....We got a breath of fresh air

De afgelopen dagen heb ik, samen met onze jongste dochter, lekker uitgewaaid op Texel.
We hadden schitterend weer en hebben dan ook heel wat tijd op het strand doorgebracht.

The last few days I went with our younghest daughter to Texel.
We had  marvellous weather and spend a lot of time on the beach.
Natuurlijk moesten er ook op het strand klosjes gemaakt worden, alhoewel, het is maar bij één klosje gebleven......dat valt niet mee met al dat zand.

Ofcourse I had to sew also on the beach, but I sew there only one spoolblock...it's nor easy with all that sand.

We hebben zelfs een rondvlucht boven Texel gemaakt en dat terwijl ik altijd riep dat ik niet durfde te vliegen, maar het was prachtig. Onze jongste wil nu zelfs voor haar 16 de verjaardag een tandemparachutesprong gaan maken.

We even did an aerial tour above Texel and I never had the nerves to fly, but it was wonderfull.
Our younghest decided that she want to make a tandem parachute jump for her 16 birthday.
Natuurlijk is ook de plaatselijke quiltwinkel bezocht en natuurlijk ging er ook weer het één en ander mee naar huis.

Ofcourse I had to visite the local quiltstore and ofcourse I bought me some fabrics.
Bij de De Witte Engel heb ik een ecru FQ gekocht en bij de Scholekster kocht ik een ecru lapje en een paar mooie FQ's.

At the De Witte Engel I bought me a light fawn FQ and at the de Scholekster I bought a light fawn fabric and some beautifull FQ's.
En nu willen jullie natuurlijk weten of ik van al mijn geknipte klosjes blokjes heb gemaakt.
Nou, bij lange na niet, we hebben het veel te druk gehad met fietsen, winkelen en aan het strand liggen...
maar er zijn  toch nog 25 genaaide klosjes mee naar huis gegaan.

And now you all want's to know if I finished all 60 cutted spoolblocks.
Not by a long chalk, we spend our time with cycling,shopping and laying on the beach...
but neverthelass I took 25 finished spoolblocks home.

Roos

zaterdag 20 augustus 2011

Alweer een week voorbij...Another week past

Wat vliegt de tijd toch als je alleen maar leuke dingen hoeft te doen.
Ach, ja, soms moeten er ook wel wat minder leuke karweitjes gedaan worden maar dat mag de pret niet drukken.
Jullie hadden al gezien dat de top van Linda's quilt af is gekomen en nu wordt er druk gewerkt aan de rest.
Maar wat is dat daar dan, één zielig klosje....?
Ja, één zielig klosje, maar dat zielige klosje ligt wel op een berg van 60 vers geknipte klosjes.
Had je dan niet wat minder klosjes kunnen knippen en er een paar meer kunnen maken?
Ja, dat had ook gekunt maar.....ik ga morgen 3 dagen uitwaaien op Texel  met onze jongste dochter en aangezien wij dan met de trein gaan........ voel je hem al......en wij daar vanuit het zuiden des lands ruim 5 uur over doen......ik moet toch IETS te doen hebben!!

Time flies when you only have to do nice things.
Ah, sometimes ther are less plessant things to do but never mind.
You saw that I finished the top of Linda's quilt and now I'm working hard on my other projects.
But what is that....one spoolblock...how sad.
Yes, one sad spoolblock but it's laying on a pile of 60 fresh precutted spoolblocks.
Couln't you cut less blocks and sew some more?
I could have..but tomorrow I'm going with our youngest daughter to Texel for 3 days and because we're going by train...and because we're travel for almost 5 hours....I have to do SOMETHING !
Gisteravond heb ik de hele avond gewerkt aan mijn tulpenquilt, ik wil haar deze vakantie ook nog graag af hebben.
Ik moet nog 14 blaadjes vastnaaien en dan kan ze gesandwiched worden.

Last night I worked on my tulipquilt. I would like to finish her too this holiday.
I only have to sew 14 leaves more and then I can sandwich here.

Roos

dinsdag 16 augustus 2011

Friday Night Sew-In

Vrijdag is er weer een Sew-In.
Waar zal ikdan eens aan gaan werken....*LOL*

Friday there is another Sew-In.
Where will I work on....*LOL*

Roos

De eerste top is klaar....The first top is finished

De afgelopen paar dagen ben ik druk bezig geweest om de randen aan Linda's quilt te zetten.
Omdat er een aparte achterkant aan komt, quilt ik eerst de voorkant en pas later komt de achterkant er tegen. Ingewikkeld??? Nou dat valt wel mee....

The past few days I was busy to sew the borders on Linda's quilt.
Because it's getting a different back I first quilt the front and later on the back.
Complex???  It's not so difficult....
Het zakje voor mijn mobiel is intussen ook klaar en ik ben maar gelijk aan de laatste sok voor de oudste begonnen.

The little bag for my mobile phone is also finished and I started straightaway with the last sock for our eldest.
Gisteren hadden de dames nog eens zin om te bakken, en na wat gebakkelei werden er nog eens brownies gemaakt en aangezien ik een melkintolerantie heb hebben ze voor mij aparte gemaakt ( de voorste stapel is helemaal alleen voor mij ).
De schatten.....

Yesterday our lady's would like to bake, so after a little quarrel they decided to make some brownies and since I have a milkintolerance they made some special for me ( the whole front pile ).
The darlings....

Roos

zaterdag 13 augustus 2011

Hard werken in de vakantie?...Working hard in my holidays?

Ja, hard werken in de vakantie, maar dan niet "gewoon" hard werken natuurlijk maar "leuk" hard werken.

Yes, working hard in my holidays, not ` just` hard work but `fun` hard work.
Allereerst heb ik stof voor de rand om Linda´s Quilt gekocht, het witte randje heb ik er later nog bijgedaan.

At first I bought fabrics for the border around Linda´s Quilt, the white fabric I added later.
Hiervoor had ik al besloten dat er nog een rand aan moest komen wilde ik er een mooie maat van maken.
Ik moet de bloemen nog appliceren en dan kan die er ook aan.

Before that I decided that I had to make another row if I wanted a decent measure.
I only have to applicate the flowers and then I can sew it on the rest.
Natuurlijk zijn er weer de nodige klosjes bijgekomen, 9 deze keer.
Ik geloof dat ik nu de 300 ben gepasseerd.

Of course I made me a few spollblocks, 9 this time.
I think I passed the 300 now.
En eindelijk heb ik mijn omslagdoek af. Ik heb het idee dat ik er maanden mee bezig ben geweest maar als je op dunne naalden breit dan mag je al blij zijn dat er een centimeter bijkomt als je er een hele avond aan gewerkt hebt.

And finally I finished my shawl. I had the idea that I knitted for months but when you´re working with such thin neadles you must be happy with one inche at a night.
Ik kon het natuurlijk niet laten om meteen weer met iets nieuws te beginnen. Dit keer wordt het een kleedje voor ons Mam. Zij is in september jarig en echt wel toe aan iets nieuws op tafel.
Het wordt het ovale kleedje links boven.

Of course I couln´t resist to start something new immediately. This time it´s a tablecloth for my Mother. She has her birthday in September and this is what she asked for.
I´m making the oval one left above.
Van een restje garen ben ik ook nog een nieuw zakje voor mijn mobieltje aan het breien.
Nou, ik vind dat dit wel genoeg is voor mijn eerste vakantie week.

From a left over I´m knitting me a new pouch for my mobile phone.
Well, I think I did enough for my first holidayweek .

Roos

zondag 7 augustus 2011

Affo.....A finish

Gisteravond heb ik het laatste stukje van de bies vastgezet, eindelijk is ze klaar en ik beloof hierbij dat ik nooit, maar dan ook nooit meer zal zeggen dat ik iets even snel zal maken.

Last night I sew the last part of the binding, finally she is finished and I promise that I never will say that I will make something quickly.
Hier hangt ze lekker fris, uit te waaien in het zonnetje......

Here she is hanging, nice and fresh, waving in the sun.....

Roos

zaterdag 6 augustus 2011

Op de valreep....Just in time

Gisteren ben ik dus met de jongste naar Amsterdam geweest en dan mag een bezoekje aan Den Haan en Wagenmakers...

Yesterday I went to Amsterdam with our younghest and then I had to visit Den Haan en Wagenmakers...
..en birdblocks, en er werden natuurlijk ook weer een paar lapjes gekocht.

...and birdblocks, and of course I bought me some fabrics. 
Bij de Bloemenmarkt hebben we even lekker in de zon op een terrasje gezeten, ze hadden daar heerlijke muntthee.

At the Flowermarket we sat down to enjoy the sun, the served a delicous minttea.
In de "Negenstraatjes"  vonden we ook nog deze knopenwinkel.
Ze verkochten daar niet alleen knopen maar ook kunstwerken met knopen.

At the "Negenstraatjes" we found a little button shop.
They not only selled buttons but also artwork with buttons.
Op de heen- en terugweg werd er door deze dame lekker gelezen in de trein...

 The outward- and return- journey this young lady spend reading a book.. 
...en ik heb 8 klosjes gemaakt.
De stofjes links heb ik bij birdblocks en de stofjes rechts bij den Haan en Wagenmakers gekocht.

...and I made 8 spoolblocks.
The fabrics on the left I bought at birdblocks, the ones on the right at Den Haan en Wagenmakers.

Het was een heerlijk begin van mijn vakantie.

It was a great start of my holiday.

Roos

donderdag 4 augustus 2011

Vakantie....Holiday

Omdat ik afgelopen nacht een nachtdienst voor een collega heb gewerkt begon mijn vakantie vanmorgen in plaats van vrijdagmiddag. Dat zijn dus lekker 2 dagen extra vakantie. Vandaag heb ik in ieder geval lekker van het zonnetje genoten en morgen ga ik met de jongste een dagje naar Amsterdam.

Because I worked a nightshift for a college last night my holidays started this morning instead of Fridayafternoon. This are 2 days extra. Today I enjoyed the sun and tomorrow I'll go with our younghest  to Amsterdam.

Afgelopen nacht heb ik de sashings aan mijn Dear Jane blokjes gezet.
Er zijn er deze maand weer 3 bijgekomen.

Last night I sew the sashings to my Dear Jane Blocks. I finished 3 more this month.
B1: Batchelor Buttons
B2:Sweet Tater Pie
B3:Mirror Image

Verder heb ik deze week het middenstuk van Linda's Quilt afgekregen.
Dus moet mag ik weer stof bijhalen voor de randen.

Further I finished This week the middle of Linda's Quilt.
So I must may buy me some fabrics for the borders.

Ik wil in mijn vakantie proberen de top van mijn Tulpenquilt en de top van Linda'sQuilt af te krijgen.

I want to try if I can finish the top of my Tulip Quilt and the top of Linda's quilt in my Holidays.maandag 1 augustus 2011

Blokkenboek deel 5...Blockbook part 5

Voorkant met klosje garen..Front with a spool
Omdat het vandaag zo'n lekker weer was heb ik het huishouden maar gelaten voor wat het was en ben lekker buiten in het zonnetje gaan zitten werken.

Because the sun was shining today I was sitting outside in the sun instead of keeping house.

Achterkant...Back

Dus was het niet zo moeilijk om mijn blokkenboek vandaag af te krijgen

So it wasn't so hard to finish my blockbook today.

Binnenkant.....Inside
In de binnenkant is plaats voor een schaartje en wat speldjes.

The inside has space for a pair of scissors en some pins.

Blokkenboek deel 4.......Blockbook part 4

Alle losse onderdelen zijn klaar en als ik boven nog wat karton kan vinden wil ik hem vandaag afmaken.

All loose parts are finished now and when I can find some cardboard opstairs I hope to finish it today.