Pagina's

donderdag 27 maart 2014

Afgelopen dinsdag werd onze oudste, eindelijk, aan haar enkel geopereerd na ruim 2 1/2 jaar van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, dat werd dus voor ons alle twee een dagje ziekenhuis.
 
Last Tuesday our Eldest finally, had a surgery on her ankle, after 2 1/2 years seeing doctors who didn't know what she had, so we spend that whole day at the hospital.
De hexagonnetjes zijn een leuk werkje om mee te nemen dus had ik thuis natuurlijk al het nodige voorbereid zodat ik vooruit kon.
 Uiteindelijk zijn er maar 2 rijen aangezet want er moest natuurlijk ook een kind vertroeteld worden, en dat was toch het aller belangrijkste.
 
I decided to take the hexagons with me so I pepared some to take with me.
I sewed on just 2 rows because the most important thing I had to do that day was to pamper a child.

De operatie is geslaagd, nu nog 6 weken gips en als het goed is kan ze dan weer zonder pijn lopen.
 
Surgery went well and hopefully she can, after 6 weeks plaster, walk without pain again.
 
GROETJES ROOS


zondag 23 maart 2014

Oscar

Een nieuwe mobiel vraagt natuurlijk om een nieuw hoesje, net zo'n leuk werkje voor een werkweekend.
Deze kleur vroeg gewoon om een paar ogen.

A new cell phone needs ofcourse a new cover, just a small thing to do at my work weekend.
This colour just asked for a few eyes.

Groetjes Roos

vrijdag 7 maart 2014

Zoals beloofd.... As promised.

 
Afgelopen week vroeg een collega hoe het kwam dat ik zo weinig blogjes schreef de laatste tijd.... Uh, ja, wat kun je daar op zeggen.
Weinig tijd, veel tijd bezig met quilten, vergeten om foto's te maken, het kost nogal wat tijd om een blogje te maken en ik ben nog steeds met dezelfde dingen bezig, dus weinig nieuws onder de zon.
Maar ik zal mijn best gaan doen om wat vaker wat te melden.
 
Last week a colleague asked me why I write not so many blogs lately....
Well, what can I say.
Less time, a lot of time busy quilting, forgotten to make pictures, it takes a lot of time to write a blog and I'm still working on the same things, so nothing new to tell.
But I will do my best to write more often.
Bijna iedere dag komen er weer wat steekjes bij zodat ik al bijna op de helft ben met m'n Kerststerren.
Ik hou me niet zo bezig met "de goede volgorde" van het door quilten maar doe alles door elkaar.
Een paar randen met blokken, dan een stukje van de border en als ik daar weer wat van af heb bies ik het meteen maar om.
 
Every day I do some stitches on my Christmas stars.
I don't work according the " right sequence" but I work on everything at the same time.
A few rows, a piece of the border and when I finished enough I sew the binding on.

De hexagonnen zijn een lekker werkje om overal mee naar toe te nemen dus begint het weer wat te kriebelen om met iets nieuws te beginnen..... maar wat....
 
The hexagons are a nice little work to take with me wherever I go, so it's almost time to start something new... but I still don't know on what...
 
GROETJES ROOS

zaterdag 1 maart 2014

Jaipur Stars

Je hebt zo van die dagen dat je achter je computerscherm zit en dat dan ineens de dag bijna om is.
Vandaag was zo'n dag.
Ik heb weer eens flink zitten stoeien met mijn patroon, niet dat het niet goed was maar ik wilde het ook in het Engels maken en het moest, in plaats van een papieren patroon een digitaal patroon worden.
En dat is me gelukt, en dat voor iemand met 2 linkerhanden waar het computers betreft.
Alhoewel, die ene linker hand begint langzaam te veranderen in een rechterhand, haha.
 
There are days you're sitting behind your computer and suddenly the day has passed.
Today was such a day.
I was struggeling with my patern, not that it wasn't okey, but I wanted to translate it in English too and instead of a paper version it had to become a PDF file.
I'm not a computer nerd but slowly I'm changing a little bit, haha.
Omdat ik er ook een uitleg van op mijn andere blog bij wilde maken moest er natuurlijk ook weer een kussen gemaakt worden, de rode stof is nu letterlijk tot het laatste snippertje opgebruikt.
 
Because I wanted to make a tutorial for my other blog, I had to make another pillow, now there's not a scrap left of the red fabric.
 
Voor diegene die interesse hebben, je vindt de link naar het patroon aan de rechterkant.
 
For those who are interested, you can find a link to the patern on the right sidem
 
GROETJES ROOS
 
 
 
 
 


vrijdag 14 februari 2014

Ik ben er nog..... I'm still there.


Ik ben op het moment weer druk bezig met de hexagonnetjes van de bloezen van mijn moeder.
Ik ben blij dat ik de bloemen uitgehaald heb en ze zo aan elkaar ben gaan zetten.
De kleuren zijn nu beter verdeeld.... vind ik...
Als het een beetje mee zit heb ik genoeg stof om er een lekker grote quilt voor op de bank van te maken.
 
At the moment I'm busy with the hexagons of the blouses of my Mother.
I'm glad I unpicked the flowers and started it all over again.
When I'm lucky I have enough blouse for a large quilt.
 In mijn winkeltje zijn er ook weer 2 kussens bijgekomen.
Eenvoudige patronen maar daarom niet minder mooi.
 
There are 2 more pillow covers at my shop.
Simple paterns but nevertheless beautiful pieces.
Dus laat die klanten maar komen....
 
So let them buy....
En tussendoor.... worden er ook af en toe wat steekjes gezet op de kerstquilt.
Alhoewel deze foto niet van de grote quilt is maar van ( weer ) een kussen.
Ik ben eindelijk begonnen met het Engelse versie van patroon en wil er ook een tutorial van op mijn andere blog zetten.
Er komt ook een nieuwe Nederlandse versie en die zijn dan allebei, als ze klaar zijn, als PDF bestand via mijn winkel te koop.
 
And at the mean time.... I do some stitches at the Christmas quilt.
Although this picture showes not the big quilt but ( again ) another  pillow.
Finally I started to make an English version of the patern and I also want to make a tutorial of it at my other blog.
I'm also working at a new Dutch version and they are, when ready, both available as PDF-file  at my shop.
 
GROETJES ROOS

woensdag 22 januari 2014

Eindelijk weer eens wat af.... At last a finish again.

De afgelopen dagen heb ik tussendoor alleen maar aan de zwart-gele kussens gewerkt.
 
The last few days I worked only on the black and yellow pillows
En het resultaat mag er zijn..... vind ik zelf....
 
And the results are great.... I think....
Zo meteen nog even in de wasmachine en dan kunnen ze zondag naar hun nieuwe plekje.
 
They just have to do their rounds in the washing- machine and then they can go, on Sunday, to their new home.
 
GROETJES ROOS
 maandag 20 januari 2014


En dan opeens... is deze ook al klaar.
 
And then suddenly.... this one is ready too.
Nu wordt het tijd om er een achterkant aan te zetten en dan kunnen ze weg.
Ik ga ze zeker missen.....
 
Now it's time to give them a back and then... off they go.
I'll miss them...
 
 
GROETJES ROOS

zondag 19 januari 2014

De tweede top is klaar om doorgequilt te worden.
Een lekker werkje voor een zondagmiddag.
 
The second top is ready for quilting.
Just something to do on a Sunday afternoon.
 
GROETJES ROOS

donderdag 16 januari 2014

Opnieuw beginnen.... Starting all over.

Een hele tijd geleden ben ik begonnen met een hexagonquilt van de bloezen van mijn moeder.
Regelmatig kwamen er wat bloemen bij en die werden dan ook ijverig aan de grote lap gezet.
Maar helemaal tevreden was ik er niet mee, ik miste iets...
 
A while ago I started to make hexagon flowers out of the blouses of my Mother.
On a regular base I made some flowers and sewed them all together, but I wasn't quite sattisfied of it all, I missed something...
Uiteindelijk ben ik met de losse hexagonnetjes opnieuw begonnen om te kijken of dit me beter beviel.
En je raad het al.... dit wordt weer zo'n project van uithalen en opnieuw beginnen want dit vind ik toch mooier.
 
Finally I started with the unsewed hexagons all over to see if I love this more.
And as you can guess.... this is another project of unpicking and starting all over again.
 
GROETJES ROOS

dinsdag 14 januari 2014

Eindelijk... Finally

 10 Januari is er weer een klein meisje in onze familie geboren en mag ik eindelijk laten zien wat ik voor haar gemaakt heb.
Dat het een meisje zou worden was al langer bekend en dat zie je ook wel aan de achterkant.

Januari 10  a little baby girl was born in our family so I can show what I've made for her.
We already knew that it would be a babygirl as you can see at the back.
 ... nog even wachten tot de wind is gaan liggen...
 
... wait a second till the wind stops blowing...
...bijna...

...almost... 
 ...en daar zijn ze dan.
12 schaapjes, ieder in zijn eigen weitje.
 
... and there they are.
12 little sheep with each their own meadow.
 Eén zwarte...
 
One black...
..en 11 witte schaapjes. 
 
...and 11 white sheep.
Zeker weten dat Lisa hiet goed onder kan slapen.
 
I'm sure Lisa will sleep well under it.

 
 
GROETJES ROOS